محصولات


دستورات آشپزی

ساندویچ کباب یونانی
ساندویچ کباب یونانی

ادامه مطلب

شاتوبریان


شاتوبریان

مواد لازم:

گوشت( انتهای ضخیم فیله گوسله): 400 گرم

کره یاروغن: 75 تا 100 گرم

نمک وفلفل: به مقدار لازم

طرزتهیه:

ابتدا گوشت انتهای فیله گوساله را از فیله جدامیکنیم.جهت طبخ بهتر میتوان گوشت راقبضه کرد(گوشت را ازوسط برش داده ولی این برش به انتهای گوشت نرودتاگوشت ازضخامت به نصف قطر اولیه برسد ولی نصف نشود.)

گوشت را فلفل زده و تابه چدنی را روی حرارت قرار دهید.نیمی ازکره یاروغن را بافرچه هردوروی گوشت بمالید.وقتی تابه داغ شد نیم دیگرکره یاروغن را داخل تابه انداخته شاتوبریان راداخل تابه قرار دهید و اجازه دهید تا یک طرف آن برشته شود سپس آن رابرگردانده تا روی دیگرش هم پخته و برشته شود.جهت برگرداندن گوشت ازچنگال استفاده نکنیدزیرا باعث خروج خونابه گوشت و آب انداختن آن میشود.مدت طبخ شاتوبریان بر حسب نوع ذائقه متفاوت و بر سه نوع است:1- خون دار یانیمه خام2-متوسط 3-مغزپخت یاکاملا" پخته. درنوع اول هردوروی گوشت تنها یک دقیقه حرارت میبیند.درنوع دوم 2تا 3 دقیقه ونوع سوم 8تا 10 دقیقه البته این زمان ها بستگی به نوع گوشت ازنظرجوانی و پیری گوشت و ضخامت آن دارد.بعدازاینکه شاتو بریان پخته شدان را درظرف مورد نظرگذاشته وروی آن نمک بپاشید وآن را باانواع تره بارپخته مثل سیب زمینی، هویج، لوبیاسبزو..تزئین نمایید.

* شاتوبریان یک غذای فرانسوی استکه معمولا" جهت زوج های جوان که دریک ظرف غذا میخورند طبخ و سرومیشود.

*نمک شاتوبریان را حتما" زمان سرو روی آن بپاشید زیرا نمک در هنگام پخت باعث سفت و دیرپزشدن گوشت میشودوکیفیت آن راپایین می آورد.
بازگشت