محصولات


دستورات آشپزی

جوجه کباب با سس رب نارنج
جوجه کباب باسس رب نارنج

ادامه مطلب

گروه محصولات > مرغ

برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر بر روی عکس مربوطه کلیک نمائید


پاچینی
کد محصول : 1134
ناگت مرغ
کد محصول : 1141
برگرمرغ
کد محصول : 1173
کیویسکی
کد محصول : 1140
ساق مرغ با پوست
کد محصول : 1133
شنیتسل فیله
کد محصول : 1132
شنیتسل عمده
کد محصول : 1156
دل مرغ
کد محصول : 1114
جگرمرغ
کد محصول : 1113
سنگدان مرغ
کد محصول : 1115
پای مرغ
کد محصول : 1116

صفحه اخر 1 2 صفحه نخست 
بازگشت